Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja toimeenpanoelin. Kinnulan seurakunnassa siihen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Arja Huuskonen ja varapuheenjohtajana Jarkko Rekonen.

Kirkkoneuvoston tehtävät:

- johtaa seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuuden hoitoa

- valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset

- päättää kirkollisista kirjoista kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa

- valvoo seurakunnan etua

 

Kirkooneuvoston kokoonpano:

Kirkkoneuvosto vuosiksi 2017 - 18: Anitta Hakkarainen, Tapio Pekkarinen,Paula Taipale, Olavi Tuikkanen ja Anna Vasalampi   

Varajäsenet:

Kirkkoneuvoston henkilökohtaiset varajäsenet : Ella Piispanen (Hakkarainen), Hannu Oksanen (Taipale), Sirpa Peltonen (Tuikkanen), Risto Pekkarinen (Pekkarinen), Johanna Mäkinen (Vasalampi). Varapuheenjohtaja Jarkko Rekosen varajäsen on Mikko Kinnunen.

 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat