uskottu toivottu rakastettu

Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan 367 seurakuntaan yhteensä lähes 8 000 uutta luottamushenkilöä. 

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen.

Mistä kaikesta seurakuntien luottamushenkilöt päättävät? Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Äänestä sellaisena kuin olet – olet uskottu, toivottu ja rakastettu

Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakuntasi asioihin. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. Me kaikki olemme uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja.

Tutustu vaalien teemoihinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ sunnuntai 20.11.2022

Äänestyspaikka on Kinnulan kirkko. 

Äänestysaika klo 11.00-20.00.

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.-12.11.2022 joka päivä seurakuntakodin eteisaulassa (Kirkkotie 2) klo 9.00-18.00.

 

Äännioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 4.11.2022 ennen klo 16.00.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavilla kirkkoherranvirastosta ja netistä info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten sukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasyo on avoinna 4.11. klo 16 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 0406691996.

Kinnulan seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 31.10.-12.11.2022, osoite Kirkkotie 2.

 

Kuka voi äänestää seurakuntavaaleissa?

Seurakuntavaalit ovat edelleen ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16-vuotialla on äänioikeus. 

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, jäsenyys riittää. Kirkkoon liittymisen tulee olla rekisteröity 15.8.2022 mennessä.