Uutislistaukseen

Rantatontti myynnissä tarjousten perusteella

karttakuva myynnissä olevasta rantatontista Lampareen rannalla

karttakuva myynnissä olevasta rantatontista

MAA-ALUEEN MYYNTI

Kirkkoneuvosto 40 § (10.6.2024)

Uuden pappilan (Keskustie 80) ja Lampareen välissä on n. 3500 mmetsäinen tontti. Tontti sijaitsee asemakaava-

alueella, eikä siinä ole rakennusoikeutta. Tontilla sijaitsee kunnan viemäripumppaamo, muita rasitteita ei ole.

Päätösesitys:                                                                                                                                                      

Kirkkoneuvosto päättää laittaa tontin julkiseen tarjouskilpailuun. Myynti-ilmoitus julkaistaan seurakunnan

kotisivulla. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta. Tarjoukset pyydetään

31.7.2024 mennessä.

Ostaja vastaa kaupasta aiheutuneista kuluista (kauppakirja, kaupanvahvistus ja lohkominen).

Kirkkoneuvoston päätös 40 § (10.6.2024): Hyväksytään muilta osin, mutta tarjoukset pyydetään 15.8.2024

mennessä.

Sinikka Niemonen
Sinikka Niemonen
Talouspäällikkö
Kirkkotie 2
43900 Kinnula

12.6.2024 10.08