Uutiset

Tältä sivulta löydät ajankohtaiset uutiset seurakunnan toiminnasta ja päätöksenteosta.

Uutislistaukseen

SEURAKUNNAN TOIMINTA POIKKEUSOLOISSA

19.3.2020 16.52

Jumalanpalvelusten järjestäminen

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen elämän sydän. Piispat ovat yhdessä sopineet, että jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalveluksina jokaisessa seurakunnassa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Toimittajia voi olla yhteensä korkeintaan kymmenen henkeä. Kolehdin kerääminen vain jumalanpalveluksen toimittajilta ei ole tarkoituksenmukaista. Piispat ohjeistivat, että jumalanpalvelukset striimataan ja lähetetään internetissä.

Hautajaiset

Piispat ohjeistivat 16.3.2020, että kirkolliset toimitukset toteutetaan poikkeusjärjestelyin ja että niihin voi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä. Kirkko sitoutuu yhdessä muiden toimijoiden kanssa siihen, että edistämme ihmisten turvallisuutta. Perusteena on vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä. Se voi olla vaarallinen erityisesti vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville.

Osallistujien määrää on piispojen pyynnöstä käsitelty ministeriöiden kesken 18.3.2020. Vallitsevaksi käsitykseksi on muodostunut, että kirkolla on asiassa mahdollisuus tehdä tarkoituksenmukaisuusharkintaa, kunhan peruslinja pienestä tilaisuudesta säilyy.

Tällä perusteella piispat ovat tarkentaneet aiempaa seurakunnille antamaansa ohjetta: Hautaansiunaamisissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät

omaiset. On tärkeää, että osallistujat ovat haudalla riittävän etäällä toisistaan. On selvää, että vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön ei tule osallistua siunaustilaisuuteen.

Suoratoisto (striimaus) on mahdollista myös siunaustilaisuuksissa. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi matkapuhelimen avulla suljettuun facebook-ryhmään, josta omaiset saavat videon myös myöhempään käyttöön.

Arkkuhautauksessa ensisijainen siunaamispaikka on haudalla. Kymmenen hengen yleislinja koskee myös haudalla tapahtuvaa siunaamista. Arkku voidaan kantaa hautausmaalle ja laskea hautaan ennen hautauksen toimittamista. Kantajat voivat poistua tehtävänsä suoritettuaan.

Tuhkattaessa pääsääntönä on, että hautaansiunaaminen toimitetaan ennen tuhkausta. Piispainkokouksen ohjeen mukaan tuhkaamisen jälkeen toimitettavalla siunauksella tulee olla erityisen painavat perusteet. Poikkeusolot voivat olla tällainen peruste.

Mikäli omaiset haluavat järjestää muistotilaisuuden välittömästi siunauksen jälkeen, seurakunta voi tarjota tiloja heidän käyttöönsä. Tällöin tulee noudattaa kymmenen hengen yleislinjausta.

Omaisia rohkaistaan järjestämään muistotilaisuus poikkeusolojen päätyttyä. Muistotilaisuuden yhteydessä voidaan toimittaa uurnanlasku tai rukoushetki haudalla.

Yksityinen ehtoollinen

Jos joku on kuolemanvaarassa tai muuten hätätilanteessa, ja hän haluaa ehtoollista, pappi toimittaa sen. Toimitus hoidetaan erityistä huolellisuutta noudattaen. Hoitolaitoksissa ja asumisyksiköissä noudatetaan niiden antamia ohjeita.

Seurakunnan tilojen käyttö

Valtioneuvosto on esittänyt toiveen, että myös uskonnolliset yhteisöt sulkevat tilansa. Seurakuntien tilat ovat julkisia tiloja, ja niitä koskevat samat rajoitukset kirkollisten toimitusten ja niihin liittyvien juhlien osalta.

Seurakunnan kasvatustyö ja diakoniatyö

Varsinkin seurakunnan kasvatustyö tulee käyttämään digitaalisia yhteyksiä mm. striimattuja lähetyksiä somen välityksellä. Diakoninen avustus ja sielunhoito tapahtuu yhteydenotolla diakoniatyöntekijään tai pappeihin. Tällöin sovitaan tapaamisesta. Muista kirkon palvelunumeroista on ilmoitukset näillä kotisivuilla ja somessa.