Ristiäiset eli kristillinen kastejuhla

Kristillinen kaste liittää lapsen tai aikuisen seurakunnan ja Kristuksen kirkon jäseneksi. Kastetilaisuudessa kastettava siunataan ristin merkillä, siitä nimitys ristiäiset. Kastejuhlassa lapsen nimi julkistetaan, kun hänet kastetaan Kolmiyhteisen Jumalan nimessä. Lapsi kastetaan yleensä parin kuukauden sisällä syntymästä. Lapsi voidaan kastaa kristillisellä kasteella, jos molemmat tai vain toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon.

 

Kummit

Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat rippikoulun käyneitä, konfirmoituja ja evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Näiden lisäksi kummeina voi olla kirkkomme lapsikasteen hyväksyvän toisen kirkkokunnan jäsen. Lisätietoja kummiudesta oikean reunan linkistä.

 

Lapsen kaste

Kun lapsi on syntynyt, väestörekisterikeskus lähettää vanhemmille postissa lapsen rekisteröinti-ilmoituksen. Siitä tarkistetaan vanhempien ja lapsen tiedot.  Jos vanhemmat eivät ole naimisissa, tulee kunnan lastenvalvojalta postissa isyyden tunnustamislomake, joka täytetään ja palautetaan lastenvalvojalle. Jos lapsi halutaan kastaa isän sukunimelle, tulee maistraatin vahvistama isyyden tunnustuslomake näyttää mieluiten kastavalle papille. Ilman paperia lapsi kastetaan äidin sukunimelle, mikä voidaan myöhemmin vaihtaa. Vuoden vaihteen tienoilla 2016 Kinnulassakin siirrytään käytäntöön, että isyyden tunnustaminen tapahtuu jo neuvolassa, eikä käyntiä lastenvalvojalla tarvita.

Kasteajan voi varata sen seurakunnan kirkkoherranvirastosta, jossa lapsi kastetaan. Pappi ottaa vanhempiin yhteyttä ennen kastepäivää ja sovitussa paikassa pidetään vanhempien kanssa kastekeskustelu. Siinä täytetään lapsen rekisteröintipaperi ja sovitaan kasteeseen liittyvät asiat. Kaste voidaan suorittaa kotona, kirkossa tai muussa sovitussa paikassa.

 

Aikuisena kastaminen

Kirkkomme jäseneksi liitytään kasteen kautta. Jos et ole lapsena kastettu, voit käydä aikuisrippikoulun, jonka jälkeen kastetaan. Aikuisena kastamisesta voi kysyä oman seurakunnan papeilta lisää. Aikuisena kastettavalle kummisäännöt ovat samat kuin lapsikasteessa. Kasteesta ja siihen liittyvistä asoista voi lukea lisää oikean reunan linkkien kautta.

"Mä taimi olen sun tarhassas ja varten taivasta luotu. Sun armollisehen huomahas jos syntymästäni suotu." Virsi 490:4

Kastejuhlan voi järjestää myös kirkossa