Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja toimeenpanoelin. Kinnulan seurakunnassa siihen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Jukka Kemppainen ja varapuheenjohtajana Jarkko Rekonen.

Kirkkoneuvoston tehtävät:

- johtaa seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuuden hoitoa

- valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset

- päättää kirkollisista kirjoista kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa

- valvoo seurakunnan etua

 

Kirkooneuvoston kokoonpano:

Kirkkoneuvosto vuosiksi 2019 - : Jaana Nykvist-Pekkarinen, Paula Taipale, Risto Pekkarinen, Raili Linna ja veikko Sääksjärvi

Varajäsenet:

Kirkkoneuvoston henkilökohtaiset varajäsenet : Minna Itkonen (Nykvist-Pekkarinen), Riitta Lahtinen (Taipale), Lassi Niinijärvi (Pekkarinen), Elina Harjula (Linna) ja Reijo Voutila (Sääksjärvi). Varapuheenjohtaja Jarkko Rekosen varajäsen on Tapio Pekkarinen.

 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat