Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja toimeenpanoelin. Kinnulan seurakunnassa siihen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Janne Isomaa ja varapuheenjohtajana Jarkko Rekonen.

Kirkkoneuvoston tehtävät:

- johtaa seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuuden hoitoa

- valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset

- päättää kirkollisista kirjoista kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa

- valvoo seurakunnan etua

 

Kirkooneuvoston kokoonpano:

Kirkkoneuvosto vuosiksi 2023 -2024 : Teijo Meriläinen, Lassi Niinijärvi, Jaana Nykvist-Pekkarinen, Risto Pekkarinen ja Marja Liisa Salonpää

Varajäsenet:

Kirkkoneuvoston henkilökohtaiset varajäsenet : Anna Vasalampi (Nykvist-Pekkarinen), Tapio Pekkarinen (Niinijärvi) Raili Linna (Salonpää), Tarmo Toikkanen (Meriläinen) ja Raimo Leppänen (Pekkarinen). Varapuheenjohtaja Jarkko Rekosen varajäsen on Samuel Demarco.

 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat