Kirkollinen vihkiminen

Kirkkohäiden järjestäminen alkaa oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Avioliiton esteet tutkitaan ja sovitaan kuulutusten ajankohta eli milloin ilmoitetaan tuleva vihkiminen sunnuntain kirkonmenojen yhteydessä. Parin niin halutessa, kuulutukset voidaan jättää julkaisematta. Avioliiton esteiden tutkinta kestää 7 päivää ja se pyydetään sen seurakunnan kirkkoherranvirastosta, jossa pari tai toinen vihittävistä on kirjoilla. Varsinainen vihkiminen voidaan suorittaa parin valitsemalla paikkakunnalla. Otathan ajoissa yhteyttä vihkipaikkakunnan kirkkoherranvirastoon, sieltä varataan aika vihkimiselle, pappi ja kanttori. Myös seurakuntakodin voi varata juhlatilaksi.

Vihkiminen voi tapahtua kirkossa, mutta yhtä hyvin kotona tai vaikka kesämökillä. Myös lapsen kasteen yhteydessä voidaan vihkiminen pitää. Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan jumalanpalvelus, pariskunnan puolesta rukoillaan ja heidät siunataan Kolmiyteisen Jumalan nimessä. Kirkollisen vihkimisen edellytyksistä voi lukea lisää oikean laidan linkin "Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin" -kautta.

Häiden musiikki

Musiikista vastaa kanttori. Yhteystiedot saa virastosta tai kotisivuilta. Yhteyttä kannattaa ottaa hyvissä ajoin, erityisesti, jos musiikkitoive ei ole häämusiikin listassa, jotta kanttori ehtii harjoitella. Vihkimisen musiikkivalinnoissa on hyvä muistaa toimituksen jumalanpalvelusluonne, yksi virsi tai toimituslaulu olisi hyvä olla ohjelmassa. Kirkossa voi vihkiparille laulaa tai soittaa oma ystävä, säestystä voi pyytää tarvittaessa kanttorilta.

”Hyvä Jumala, kiitän kodista, omaisista, perheestämme. Sinulta on elämämme, kaikki rakkaani, ovat lahjaasi.” Virsi 471:1

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku