Läheisen kuolema

Kuolema on asia, joka hiljentää meitä ihmisiä. Se on asia, jossa joudumme pohtimaan elämän perimmäisiä kysymyksiä. Seurakunnan työntekijät omalta osaltaan voivat olla tukemassa ja kuuntelemassa surevia. Jos omainen menehtyy sairaalassa tai palvelutalossa, voivat omaiset pyytää joko sairaalapappia tai seurakunnan pappia pitämään pienen rukoushetken  - joskus kuolevan vuoteen äärelle ehditään yhdessä rukoilemaan ennen kuolemaa. Läheisen kuolema voi tuoda monia kysymyksiä ja pohdintoja, seurakunnan työntekijöiden kanssa voi keskustella kuolemaan liittyvistä peloista tai kysymyksistä. Kristittyjen toivo kantaa ajan rajan toiselle puolelle, Raamatussa sanotaan kauniisti:

"Tomu palaa maahan, josta se on otettu, Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut." Saarn.12:7

 

Ennen hautausta

Omaisen tai läheisen kuoleman jälkeen, kun kuolinsyy on todettu, toimitetaan hautauslupa seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Usein lääkäri lähettää hautausluvan suoraan seurakuntaan. Hautajaisia voidaan alkaa järjestämään ennen hautausluvan saantia, kunhan paperi toimitetaan seurakuntaan ennen hautajaispäivää. Kinnulassa vainaja tuodaan sovittuna aikana ruumishuoneelle, sanomakellojen soitto sovitaan myös virastossa etukäteen. Sanomakellot, eli kirkonkellojen soitto, voidaan sopia vainajan tuonnin yhteyteen tai muuhun omaisille sopivaan aikaan. Sanomakelloja soitetaan klo 10-16 välisenä aikana arkipäivisin.

Kun vainaja tuodaan Kinnulan ruumishuoneelle, pitää joko hautaustoimiston kuljettaja tai seurakunnan seurakuntamestari pienen hartaushetken arkun äärellä. Siellä lauletaan virsi, luetaan jokin Raamatun kohta ja rukoillaan. Omaisten pyynnöstä voidaan arkun kansi avata ja hyvästellä vainaja kasvotusten.

Kun omaiset ovat varanneet virastosta hautajaisten päivän ja kellonajan, pappi soittaa omaisille hyvissä ajoin ennen hautajaispäivää. Omaisten kanssa pidetään hautauskeskustelu, jossa käydään läpi kirkossa tapahtuvan siunauksen kulku, valitaan virret, muistetaan vainajan elämänkertaa ja suunnitellaan muistotilaisuus. Seurakuntakoti on vuokrattavissa muistotilaisuuden paikaksi, se voidaan pitää toki muuallakin tai vaikka vainajan kotona.

 

Hautajaiset

Kinnulassa vainajat siunataan pääsääntöisesti kirkossa, mutta omaisten niin halutessa, voidaan vainaja siunata suoraan hautaankin. Mikäli vainaja siunataan kirkossa ja halutaan lähettää tuhkattavaksi, omaiset sopivat hautaustoimiston kanssa milloin vainaja viedään tuhkattavaksi. Tuhkauksen jälkeen omaiset laskevat uurnan maahan sovittuna aikana seurakuntamestarin kanssa.

Hautauksen jälkeen omainen kutsuu saattoväen muistotilaisuuteen, jos sellainen on. Mikäli muistotilaisuutta ei pidetä, omainen kiittää haudalla osallistujia ja toivottaa hyvää kotimatkaa. Muistotilaisuus on kaunis tapa muistella vainajaa ja hänen elämäänsä. Joskus omaiset pitävät muistotilaisuuden oman väen kesken ilman seurakunnan työntekijöitä tai muuta saattoväkeä. Omaiset päättävät asiat keskuudessaan, joskus niin toimitaan vainajan tahdon mukaan.

Hautajaispäivä on surun ja hyvästelyn päivä. Samalla se on kiitoksen päivä, omaiset voivat kiitollisuudella muistaa läheistään ja siunata hänet Luojan haltuun. Saarnaajan kirjan sanoin:

 "Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla." Saarn.3:1

 

 

Hautapaikkamaksut Kinnulan seurakunnassa

Hautapaikkamaksut 25 vuoden hallinta-ajalle 1.1.2018 alkaen:

Hautapaikkamaksu oman kunnan asukkaille 60,00 e/hautasija

Hautapaikkamaksu vieraspaikkakuntalaisille 250,00 e/hautasija

Veteraaneille hautapaikka on ilmainen

 

Hautausmaksut

Arkkuhaudan avaus ja peittäminen oman kunnan asukkaille 150,00 e

Arkkuhaudan avaus ja peittäminen vieraspaikkakuntalaiselle 300,00 e

Uurnahaudan avaus ja peittäminen oman kunnan asukkaille 75,00 e

Uurnahaudan avaus ja peittäminen vieraspaikkakuntalaiselle 150,00 e