Läheisen kuolema

Kuolema on asia, joka hiljentää meitä ihmisiä. Se on asia, jossa joudumme pohtimaan elämän perimmäisiä kysymyksiä. Seurakunnan työntekijät omalta osaltaan voivat olla tukemassa ja kuuntelemassa surevia. Jos omainen menehtyy sairaalassa tai palvelutalossa, voivat omaiset pyytää joko sairaalapappia tai seurakunnan pappia pitämään pienen rukoushetken  - joskus kuolevan vuoteen äärelle ehditään yhdessä rukoilemaan ennen kuolemaa. Läheisen kuolema voi tuoda monia kysymyksiä ja pohdintoja, seurakunnan työntekijöiden kanssa voi keskustella kuolemaan liittyvistä peloista tai kysymyksistä. Kristittyjen toivo kantaa ajan rajan toiselle puolelle, Raamatussa sanotaan kauniisti:

"Tomu palaa maahan, josta se on otettu, Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut." Saarn.12:7

 

Ennen hautausta

Omaisen tai läheisen kuoleman jälkeen, kun kuolinsyy on todettu, toimitetaan hautauslupa seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kinnulassa vainaja tuodaan sovittuna aikana ruumishuoneelle, sanomakellojen soitto sovitaan myös virastossa etukäteen. Sanomakellot, eli kirkonkellojen soitto, voidaan sopia vainajan tuonnin yhteyteen tai muuhun omaisille sopivaan aikaan. Sanomakelloja soitetaan klo 10-16 välisenä aikana arkipäivisin.

Kun vainaja tuodaan Kinnulan ruumishuoneelle, pitää joko hautaustoimiston kuljettaja tai seurakuntamestari pienen hartaushetken arkun äärellä. Siellä lauletaan virsi, luetaan jokin Raamatun kohta ja rukoillaan. Omaisten pyynnöstä voidaan arkun kansi avata ja hyvästellä vainaja kasvotusten.

Kun omaiset ovat varanneet virastosta hautajaisten päivän ja kellonajan, pappi soittaa omaisille hyvissä ajoin ennen hautajaispäivää. Omaisten kanssa pidetään hautauskeskustelu, jossa käydään läpi kirkossa tai ahudalla tapahtuvan siunauksen kulku, valitaan virret, muistetaan vainajan elämänkertaa ja suunnitellaan muistotilaisuus. Seurakuntakoti on vuokrattavissa muistotilaisuuden paikaksi, se voidaan pitää toki muuallakin esim. vainajan kotona.

 

Hautajaiset

Kinnulassa vainajat siunataan pääsääntöisesti kirkossa, mutta omaisten niin halutessa, voidaan vainaja siunata suoraan hautaankin. Mikäli vainaja siunataan kirkossa ja halutaan lähettää tuhkattavaksi, omaiset sopivat hautaustoimiston kanssa milloin vainaja viedään tuhkattavaksi. Tuhkauksen jälkeen omaiset laskevat uurnan maahan sovittuna aikana.

Kinnulan hautausmaalle on kunnostettu tuhkan sirottelualue, sankarihautausmaan eteläpäätyyn. Saimme sinne lahjoituksena paikallisen Seppo Pekkarisen tekemän enkelipatsaan. Sinne on myös aseteltu kivet, mihin on mahdollista laittaa laatta, nimikaiverruksin.

Hautauksen jälkeen omainen kutsuu saattoväen muistotilaisuuteen, jos sellainen on. Mikäli muistotilaisuutta ei pidetä, omainen kiittää haudalla osallistujia ja toivottaa hyvää kotimatkaa. Muistotilaisuus on kaunis tapa muistella vainajaa ja hänen elämäänsä. Joskus omaiset pitävät muistotilaisuuden oman väen kesken ilman seurakunnan työntekijöitä tai muuta saattoväkeä. Omaiset päättävät asiat keskuudessaan, joskus niin toimitaan vainajan tahdon mukaan.

Hautajaispäivä on surun ja hyvästelyn päivä. Samalla se on kiitoksen päivä, omaiset voivat kiitollisuudella muistaa läheistään ja siunata hänet Luojan haltuun. Saarnaajan kirjan sanoin:

 "Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla." Saarn.3:1

 

 

Hautapaikkamaksut Kinnulan seurakunnassa

Hautapaikkamaksut 25 vuoden hallinta-ajalle 1.1.2022 alkaen:

Hautapaikkamaksu oman kunnan asukkaille 80,00 e/hautasija

Hautapaikkamaksu vieraspaikkakuntalaisille 300,00 e/hautasija

Veteraaneille hautapaikka on ilmainen

 

Hautausmaksut

Arkkuhaudan avaus ja peittäminen oman kunnan asukkaille 200,00 e

Arkkuhaudan avaus ja peittäminen vieraspaikkakuntalaiselle 400,00 e

Uurnahaudan avaus ja peittäminen oman kunnan asukkaille 75,00 e

Uurnahaudan avaus ja peittäminen vieraspaikkakuntalaiselle 200,00 e

 

Tuhkan sijoittaminen sirottelu-alueelle, sankarihautausmaan eteläpäätyyn 

muodostetulle alueelle, oman kunnan jäsenelle 30,00 e ja vieraspaikkakuntalaiselle on 60,00 e. 

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Kirkko antaa apua elämän kriiseihin. Apua saa sekä käytännöllisten asioiden hoidossa että henkisessä selviämisessä.

Suru, kriisi

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Tue lapsen surua olemalla läsnä. Salli lapsen surra ja ole avoin. 

Lapsi ja kuolema