Uutislistaukseen

Kinnulan ja Pihtiputaan seurakuntien yhteinen kirkkoherranvirka on avoinna

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut uudelleen haettavaksi Pihtiputaan ja Kinnulan seurakuntien yhteisen kirkkoherran viran. Vaalitapa on välillinen.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä todistus terveydentilasta ja nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa 12.5.2022 kello 15:00 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta (rekry.evl.fi/rekry2/). Hakijoita kehotetaan varautumaan tuomiokapitulin haastatteluun 18.5.2022.

Viran erityiset tarpeet:
- monipuolinen seurakuntatyön osaaminen ja hoitaminen
- vahva sitoutuminen molempiin seurakuntiin
- hyvät henkilöstöjohtamisen taidot

Viran palkkaus on ylimmän johdon palkkausjärjestelmän K10-hinnoitteluryhmän mukainen (peruspalkka 4250 €/kk).

Lisätietoja 0447844422/Jukka Kemppainen vt. kirkkoherra ja 0406691996/Sinikka Niemonen talouspäällikkö

21.4.2022 15.55