Uutislistaukseen

ENNAKKOÄÄNESTYS

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.-12.11.2022 joka päivä seurakuntakodin eteisaulassa (Kirkkotie 2) klo 9.00-18.00.

Äännioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 4.11.2022 ennen klo 16.00.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidontuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavilla kirkkoherranvirastosta ja netistä info.seurakuntavaalit.fi

Kinnulan seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 31.10.-12.11.2022, osoite Kirkkotie 2.

7.11.2022 18.03